Zarząd

Prezes Zarządu dr Waldemar Truszkiewicz
v-ce Prezesi Zarządu dr Krzysztof Grzyliński
dr Zuzanna Guzel
Sekretarz dr Arkadiusz Lipka
Skarbnik dr Piotr Frątczak
Członkowie dr Ryszard Domański
dr Mirosława Matejuk
dr Stanisław Borkowski