Zarząd

Prezes Zarządu dr Krzysztof Grzyliński (p.o.)
v-ce Prezesi Zarządu dr Krzysztof Grzyliński
dr Waldemar Truszkiewicz
Sekretarz dr Arkadiusz Lipka
Skarbnik dr Piotr Frątczak
Członkowie dr Ryszard Domański
dr Mirosława Matejuk
dr Zuzanna Guzel