Board

President dr Krzysztof Grzyliński (act.)
Vice-President dr Krzysztof Grzyliński
dr Waldemar Truszkiewicz
Association Secretary dr Arkadiusz Lipka
Association Treasurer dr Piotr Frątczak
Members of the Board dr Ryszard Domański
dr Mirosława Matejuk
dr Zuzanna Guzel