Logo Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

Celem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej jest rozpowszechnianie międzynarodowych i krajowych osiągnięć medycyny ubezpieczeniowej, wspieranie wykorzystywania tych osiągnięć w praktyce zawodowej, a także przyczynianie się do utrzymania wysokiego prestiżu zawodowego lekarza medycyny ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Aktualności

2017-12-08 PTMU we współpracy z PTOL zaprasza na konferencję „Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach - pomiędzy nauką a praktyką”

2017-06-22 PTMU we współpracy z WUM oraz SHL zapraszają słuchaczy na nowy kierunek Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ryzykiem Działalności Leczniczej”

2017-06-17 Zapraszamy na VII edycję Studiów Podyplomowych „Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo”

2017-06-17 Sprawozdanie z Działalności Programowej PTMU za okres 05.2015 - 05.2016

więcej aktualności >>

Dwa kierunki

PTMU jest współorganizatorem studiów podyplomowych, które prowadzone są od szeregu lat na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Nowość od 2017 r. I edycja studiów „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ryzykiem Działalności Leczniczej

VII edycja studiów „Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo

przeczytaj więcej »

Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania problematyką praw pacjenta i bezpieczeństwa pacjenta leczonego w systemie Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego jak również w trybie komercyjnym. Wykonywanie działalności medycznej oprócz typowego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej jest przede wszystkim związane z ekspozycją na ryzyko prowadzenia działalności medycznej.

Program zajęć

Od definicja pojęcia „Bezpieczeństwo Pacjenta” poprzez zarządzanie ryzykiem klinicznym aż po bezpieczeństwo pacjenta poddawanego procedurom inwazyjnym.

PTMU

Stowarzyszenie powstało jesienią 1998 roku z inicjatywy lekarzy konsultantów kilku działających wówczas na rynku Towarzystw Ubezpieczeń na Życie.

czytaj więcej »


Tabela orzecznicza

Tabela Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku” opracowana przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeń we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń.

pobierz »

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej organizuje oraz zaprasza w imieniu organizatorów na konferencje, których zadaniem jest realizacja statutowych celów Towarzystwa.

25. Konferencja ICLAM, maj 2016 r., Maastricht

Konferencja Maastricht 2016Konferencja skierowana do lekarzy medycyny ubezpieczeniowej, underwriterów, aktuariuszy i innych osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami.
przeczytaj więcej »

Praca zbiorowa

„Medycyna Ubezpieczeniowa - underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne”. Praca zbiorowa pod redakcją Zuzanny Guzel, Doroty M. Fal oraz Arkadiusza Lipki.

Książka jest obszernym, nowatorskim na polskim rynku opracowaniem z zakresu medycyny ubezpieczeniowej. Porządkuje wiedzę z tego obszaru, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

dowiedz się więcej »