Logo Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

Celem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej jest rozpowszechnianie międzynarodowych i krajowych osiągnięć medycyny ubezpieczeniowej, wspieranie wykorzystywania tych osiągnięć w praktyce zawodowej, a także przyczynianie się do utrzymania wysokiego prestiżu zawodowego lekarza medycyny ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Aktualności

2015-10-18 Przyjęcie PTMU w poczet członków organizacji EUMASS

2015-09-24 Dla Państwa wygody stworzyliśmy dla Fakultetu dla studentów WUM specjalny profil w serwisie społecznościowym FB - fb.com/FakultetPTMU

2015-09-10 Zapraszamy na zajęcia fakultatywne, dzięki którym nauczysz się dbać o bezpieczeństwo własne oraz swoich przyszłych pacjentów w trakcie diagnostyki i terapii

2015-07-20 Przedstawiamy pełną listę wykładów i seminariów, które zostaną zrealizowane w toku V edycji studiów podyplomowych Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo na WUM

więcej aktualności >>

Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania problematyką praw pacjenta i bezpieczeństwa pacjenta leczonego w systemie Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego jak również w trybie komercyjnym. Wykonywanie działalności medycznej oprócz typowego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej jest przede wszystkim związane z ekspozycją na ryzyko prowadzenia działalności medycznej.

Program zajęć

Od definicja pojęcia „Bezpieczeństwo Pacjenta” poprzez zarządzanie ryzykiem klinicznym aż po bezpieczeństwo pacjenta poddawanego procedurom inwazyjnym.

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej organizuje oraz zaprasza w imieniu organizatorów na konferencje, których zadaniem jest realizacja statutowych celów Towarzystwa.

25. Konferencja ICLAM, maj 2016 r., Maastricht

Konferencja Maastricht 2016Konferencja skierowana do lekarzy medycyny ubezpieczeniowej, underwriterów, aktuariuszy i innych osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami.
przeczytaj więcej »

PTMU

Stowarzyszenie powstało jesienią 1998 roku z inicjatywy lekarzy konsultantów kilku działających wówczas na rynku Towarzystw Ubezpieczeń na Życie.

czytaj więcej »


Tabela orzecznicza

Tabela Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku” opracowana przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeń we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń.

pobierz »

Kierunek

Podyplomowe Studia „Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

V edycja

Ruszył nabór na V edycję Studiów. Zajęcia rozpoczynają się już w listopadzie 2015 r. 160 godzin zajęć wykładowych i seminaryjno-praktycznych z wykładowcami z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym, współpracującymi od wielu lat z najlepszymi w branży.

przeczytaj więcej »

Praca zbiorowa

„Medycyna Ubezpieczeniowa - underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne”. Praca zbiorowa pod redakcją Zuzanny Guzel, Doroty M. Fal oraz Arkadiusza Lipki.

Książka jest obszernym, nowatorskim na polskim rynku opracowaniem z zakresu medycyny ubezpieczeniowej. Porządkuje wiedzę z tego obszaru, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

dowiedz się więcej »