Sprawozdanie z Działalności Programowej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ
ZA OKRES 05.2015 – 05.2016

 

KONFERENCJE NAUKOWE I SZKOLENIA

 • 22-23.09.2016 - Sesja naukowa w ramach Spotkania Zarządu EUMASS. Wykłady dr Piotr Daniluk, dr Krzysztof Grzyliński, prof. J. Berent - “Fundamentals of HBT Index System, its functionalities and possible applications in different types of personal insurance”.
 • 29.09.2016 - I Kongres Zdrowia Pracodawców RP. Udział w sesji Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w medycynie. dr Piotr Daniluk.
 • 02.10.2016 - XVI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa SHL. “Innowacje w profilaktyce i kontroli zakażeń szpitalnych”. Wykład i udział w sesji - Zakażenia szpitalne i powikłania infekcyjne w ortopedii - punkt widzenia ubezpieczyciela. Dr Piotr Daniluk.
 • 05.10.2016 r. - XVII Dni Europejskiego Prawa Ubezpieczeń Komunikacyjnych – „Dzień Polski” organizowany przez IETL (Institute for European Traffic Law) - uczestnictwo dr Waldemara Truszkiewicza w Panelu „Szkody osobowe w Polsce i w Europie – jakie są problemy i ichrozwiązania”.
 • 22.10.2016 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Komunikacja w medycynie. “Znaczenie prawidłowej komunikacji interpersonalnej dla zmniejszania poziomu ryzyka medycznego. Możliwości współpracy podmiotu leczniczego z ubezpieczycielem” - Wykład - dr Piotr Daniluk.
 • Luty 2017 – Udział w spotkaniu Zarządu EUMASS – dr Krzysztof Grzyliński.

 

DZIAŁALNOSĆ EDUKACYJNA

 • Październik 2016 – styczeń 2017 – przeprowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów WUM - z zakresu; Bezpieczeństwo pacjenta w czasie procesu diagnostyki i terapii, dr Piotr Daniluk.
 • Listopad 2016 – czerwiec 201 7 VI edycja Studiów Podyplomowych w zakresie Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa Lekarskiego organizowane przy współpracy CKP WUM – program poszerzony zgodnie z ECTS, dr Piotr Daniluk.

 

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

 • 24.10.2016 - Bezpieczeństwo Pacjenta na studiach medycznych w Polsce. Spotkanie inauguracyjne w Ministerstwie Zdrowia. Uczestnictwo: dr Krzysztof Grzyliński, dr Piotr Daniluk. Wykład “Doświadczenie we wdrażaniu Patient Safety w WUM” - dr Piotr Daniluk.

 

ORZECZNICTWO

 • Modyfikacja Systemu HBT – Aktualnie na stronie www dostępna III wersja programu.
 • 02.2017 r. – wprowadzenie nowego modułu HB, automatyczne ustalanie uszczerbku na zdrowiu z tytułu ograniczenia funkcji organów i narządów.

 

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICYSTYCZNA i MARKETINGOWA

 • Opracowanie pierwszego na rynku polskim tłumaczenia podręcznika WHO dla nauczycieli kształcących studentów kierunków medycznych z zakresu Patient Safety.
 • 07.2016 publikacja dr Waldemara Truszkiewicza w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - „Medyczna Ocena następstw szkody osobowej w roszczeniach odszkodowawczych – wielowymiarowy, nowoczesny System HBT (Human Body Trauma) Index w miejsce jednowymiarowej tabeli ZUS”.
 • 10.2016 r. Publikacja w Miesięczniku ubezpieczeniowym – „HBT bicz na Whiplash”.

 

PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ

 • Bieżąca aktualizacja treści informacyjnych i merytorycznych, dr Piotr Daniluk.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI i TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

 • Współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej i Kryminologii (Prezes Prof. Jarosław Berent) - dr Waldemar Truszkiewicz.
 • Współpraca z WHO (dr Paulina Mikiewicz) – dr Piotr Daniluk.
 • Współpraca z SHL (dr Paweł Grzesiowski) – dr Piotr Daniluk.
 • Współpraca z ZUS i KRUS - dr Krzysztof Grzyliński.
 • Współpraca z ICLAM – dr Zuzanna Guzel.