Fakultet dla studentów WUM "Bezpieczeństwo pacjenta w czasie procesu diagnostyki i terapii"

ostatnia aktualizacja: 2017-07-27

 

Bezpieczeństwo pacjenta w czasie procesu diagnostyki i terapii

 

Żeby po leczeniu nie został uraz ...
Pacjent ... to nie maskotka

 

Wzorem lat ubiegłych eksperci z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej aktywnie angażuja sie w nauczanie zasad prowadzenia bezpiecznego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W tym roku kontynuowane są zajęcia fakultatywne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetetu Medycznego według programu opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) we współpracy z Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM dzięki wsparciu kierownik Zakładu dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch oraz dr n. med. Patryka Tarki, adiunkta w Zakładzie.

 

W roku akademickim 2017/18 zajęcia prowadzone są w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym oraz (w przypadku zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów) również w semestrze letnim.

 

Tytuł fakultetu:
Podstawy medycyny ubezpieczeniowej – jak unikać roszczeń pacjentów?

 

Celem nauczania jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ubezpieczeniowej, w celu zmniejszenia liczby błędów medycznych, poprawy bezpieczeństwa pracy w aspekcie ewentualnych roszczeń pacjentów.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia są następujące:

 • Definiowanie zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 • Wiedza na temat zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia dokumentacji medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej lekarza.
 • Wiedza na temat pojęcia błędu medycznego, najczęstszych przyczyny błędów medycznych i zasady opiniowania w takich przypadkach.
 • Zbieranie informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych oraz planuje działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania.
 • Wiedza w zakresie w zakresie metod uniknięcia popełnienia błędu medycznego we własnych działaniach.
 • Aspekty komunikacyjne, w szczególności wyjaśnianie osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowych uprawnień oraz podstawy prawnych udzielania tych świadczeń.
 • Umiejętność pracy w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

 

Program zajęć

 • Definicja pojęcia „Bezpieczeństwo Pacjenta” – 3 godz.
 • Wpływ czynników ludzkich na bezpieczeństwo pacjenta – 2 godz.
 • Złożoność procesów diagnostyczno-terapeutycznych i ich wpływ na poziom opieki nad pacjentem – 2 godz.
 • Analiza błędów medycznych – opisy i nauka na przykładach – 3 godz.
 • Wstęp do zarządzania ryzykiem klinicznym – 3 godz.
 • Wykorzystanie elementów poprawy jakości do poprawy jakości opieki zdrowotnej – 2 godz.
 • Zaangażowanie pacjenta w procesy diagnostyczno-terapeutyczne – 1 godz.
 • Poprawa bezpieczeństwa pacjentów – 2 godz.
 • Zapobieganie i kontrola zakażeń – 6 godz.
 • Bezpieczeństwo pacjenta poddawanego procedurom inwazyjnym – 6 godz

W sumie: 30 godzin.

 

Wykładowcy

 • dr Piotr Daniluk – Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
 • dr n. med. Marcin Trochimczuk – specjalista w zakresie chirurgii naczyniowej

 

Więcej informacji:

 

Współpraca

 

Fakultet ma swój profil w serwisie FB - zapraszamy