Fakultet dla studentów WUM "Bezpieczeństwo pacjenta"

ostatnia aktualizacja: 2018-05-31

 

Bezpieczeństwo pacjenta w czasie procesu diagnostyki i terapii

 

Żeby po leczeniu nie został uraz ...
Pacjent ... to nie maskotka

 

Wzorem lat ubiegłych eksperci z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej aktywnie angażują się w nauczanie zasad prowadzenia bezpiecznego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W tym roku kontynuowane są zajęcia fakultatywne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetetu Medycznego według programu opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) we współpracy z Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM dzięki wsparciu kierownik Zakładu dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch oraz dr n. med. Patryka Tarki, adiunkta w Zakładzie. Od pierwszej edycji fakultetu ideę kształcenia studentów na kierunkach medycznych aktywnie wspiera Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

W roku akademickim 2018/19 zajęcia prowadzone są w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym oraz (w przypadku zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów) również w semestrze letnim.

 

Tytuł fakultetu:
Bezpieczeństwo Pacjenta

 

Celem nauczania jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ubezpieczeniowej, w celu zmniejszenia liczby błędów medycznych, poprawy bezpieczeństwa pracy w aspekcie ewentualnych roszczeń pacjentów.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia są następujące:

 • Definiowanie zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
 • Wiedza na temat zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia dokumentacji medycznej, odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej lekarza.
 • Wiedza na temat pojęcia błędu medycznego, najczęstszych przyczyny błędów medycznych i zasady opiniowania w takich przypadkach.
 • Zbieranie informacji na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych oraz planuje działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania.
 • Wiedza w zakresie w zakresie metod uniknięcia popełnienia błędu medycznego we własnych działaniach.
 • Aspekty komunikacyjne, w szczególności wyjaśnianie osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich podstawowych uprawnień oraz podstawy prawnych udzielania tych świadczeń.
 • Umiejętność pracy w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

 

Program zajęć

 • Zajęcia kontaktowe z nauczycielem (12 godzin, seminaria)
 • Zajęcia e – learningowe (18 godzin)

W sumie: 30 godzin.

 

Wykładowcy

 • dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch – 
 • dr n. med. Patryk Tarka – 
 • dr n. med. Piotr Daniluk – 

 

Więcej informacji:

 

Współpraca

 

Fakultet ma swój profil w serwisie FB - zapraszamy