Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ostatnia aktualizacja: 2017-06-22

 

Wzorem lat ubiegłych Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej organizują kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa Lekarskiego.

Zajęcia prowadzone będą przez zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. Wykłady z zakresu Orzecznictwa Lekarskiego poprowadzone zostaną przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W piątej edycji studiów program został wzbogacony o blok "Prawo Medyczne", który prowadzi dr n. prawn. Małgorzata Serwach.

Studia adresowane są w szczególności do lekarzy - niezależnie od liczby lat doświadczenia zawodowego i posiadanych specjalizacji oraz do pracowników sektora ubezpieczeniowego, zajmujących się zagadnieniami oceny ryzyka i wypłaty świadczeń.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych oraz przekazanie wiedzy i umiejętności oceny ryzyka ubezpieczeniowego, oceny skutków zdarzeń ubezpieczeniowych oraz prawidłowego orzekania w zakresie trwałego inwalidztwa oraz niezdolności do pracy. Studia realizowane są w trybie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) pozwalającego na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta.

Pamiętaj! Absolwenci uzyskują Dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

System punktowy ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System) jest systemem pozwalającym na pomiar w skali punktowej nakładu pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu/zajęć. Punkty ECTS są przyporządkowane przedmiotom/cyklom zajęć. Liczba punktów ECTS koniecznych do uzyskania zaliczeń poszczególnych przedmiotów zależy od nakładu pracy studentów.
Za pełny rok akademicki studiów przyznawane jest 30 punktów ECTS.

 

Cele studiów

  • Przekazanie systematycznej wiedzy dotyczącej zasad oceny ryzyka ubezpieczeniowego i opiniowania świadczeń w ubezpieczeniach na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych.
  • Zapoznanie z problematyką ryzyka wystąpienia roszczeń pacjentów przy prowadzeniu działalności medycznej oraz zasadami prowadzenia procesu oceny rozmiarów szkody na osobie w ubezpieczeniach z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
  • Przekazanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego orzekania w zakresie niezdolności do pracy i niepełnosprawności dla potrzeb systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych i ubezpieczeń społecznych.

 

Wykładowcy

Osoby z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym, od wielu lat współpracujący z Zakładami Ubezpieczeniowymi, firmami reasekuracyjnymi, placówkami medycznymi. Są związani z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej od początku jego działania na rynku. Program zajęć został opracowany i jest realizowany w ścisłej współpracy i uczestnictwem ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W aktualnej edycji studiów program został wzbogacony o blok „Prawo Medyczne”, który poprowadzi dr n. prawn. Małgorzata Serwach.

 

Plan studiów

  • 160 godzin dydaktycznych
  • zajęcia wykładowe i seminaryjno-praktyczne
  • 11 dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele) po 8 godzin dydaktycznych dziennie, dodatkowo zjazd egzaminacyjny
  • 2 semestry

 

VII edycja studiów (2017/18)

 

Dziekanat, kontakt

Szczegółowy harmonogram zajęć i termin rozpoczęcia kolejnych edycji studiów zatwierdza Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziekanat Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM
P. mgr Magdalena Brzezińska
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa

tel.: 22 57 20 519
fax: 22 57 20 511
e-mail:

godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00

 

Współpraca

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Warszawski Uniwersytet Medyczny