Spotkanie przedstawicieli PTMU z przedstawicielami organizacji EUMASS w Pradze

EUMASSW dniach 5 i 6 czerwca 2015 roku przedstawiciele PTMU – dr Zuzanna Guzel i dr Piotr Daniluk wzięli udział w spotkaniu organizacji EUMASS. Spotkanie odbyło się w Pradze.

EUMASS to organizacja skupiająca lekarzy orzeczników działających dla potrzeb sektora społecznego. Zaproszenie na spotkanie otrzymaliśmy na wniosek dr Grażyny Hart, Naczelnego Lekarza ZUS. Do EUMASS mogą wstępować organizacje, które delegują do udziału w regularnych spotkaniach swojego reprezentanta krajowego. ZUS jest członkiem organizacji EUMASS, a dr Hart jest reprezentantem Polski w jej strukturach.

Spotkania członków, reprezentantów krajowych, odbywają się regularnie trzy razy w roku, zarówno w Brukseli (siedzibie władz towarzystwa) jak i w innych miastach europejskich.

W czasie obecnego spotkania poruszano bieżące kwestie organizacyjne, omawiano stan zaawansowania prac przygotowawczych zbliżającej się konferencji międzynarodowej. EUMASS organizuje trzykrotnie spotkania robocze Zarządu i przedstawicieli organizacji z poszczególnych krajów oraz co dwa lata międzynarodową konferencję naukową otwartą dla wszystkich chętnych lekarzy.
Następna, 21. Konferencja EUMASS zaplanowana jest w dniach 9-11 czerwca 2016 r. w Ljubljanie (Słowenia).

Częścią spotkania była również prezentacja zaproszonych organizacji, w tym PTMU. Przygotowaliśmy i przedstawiliśmy prezentację poświęconą historii, celom statutowym i zrealizowanym projektom oraz planowanym do realizacji aktywnościom naszego Towarzystwa. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem z uwagi na szeroki zakres działań i dużą aktywność PTMU.
Zostaliśmy zaproszeni do aktywnego uczestnictwa naukowego w Konferencji w Ljubljanie.

Jednocześnie Zarząd EUMASS poinformował o przyjęciu zgłoszenia dr Hart do zorganizowania w Warszawie jesienią tego roku spotkania roboczego Komitetu EUMASS. PTMU będzie prawdopodobnie współuczestniczyć w organizacji tego spotkania.

 

<< powrót do listy aktualności