Spotkanie inaugurujące wprowadzenie WHO Patient Safety Curriculum Guide

W dniach 24.10.2016 - 25.10.2016, w Ministerstwie Zdrowia odbylo się spotkanie inaugurujące wprowadzenie "WHO Patient Safety Curriculum Guide. Multi-professional Edition; 2011" czyli programu i wskazówek dla kadry dydaktycznej w zakresie bezpieczeństwa pacjenta na wydziałach lekarskich, lekarsko-stomatologicznych, pielęgniarstwa oraz farmaceutycznych.

Spotkanie inauguracyjne stanowi kolejny etap zadania zleconego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach dwuletniej umowy o współpracę na lata 2016-2017, zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem WHO.

WHO reprezentowane było przez p. dyr Paulinę Karwowską oraz ekspertów wdrażających program Patient Safety: dr Agnes Leotsakos oraz dr Konstantinosa Petsanisa. Gościem specjalnym był Sir Brian Capstick z Wielkiej Brytanii, uznany autorytet w zakresie wdrażania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pacjenta.

W spotkaniu ze strony PTMU uczestniczyli dr Piotr Daniluk oraz dr Krzysztof Grzyliński. Dr Piotr Daniluk przedstawił doświadczenia polskie w zakresie wdrażania Patient Safety Curriculum w nauczaniu studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ze strony Ministerstwa Zdrowia uczestniczyli min. Marek Tombarkiewiczmin. Piotr Warczyński. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia reprezentowane było przez p. Barbarę Kutrybap. Halinę Wąsikowską.

Następnie przeprowadzono warsztaty w zakresie metod wdrażania Patient Safety Curriculum.

Adresatami warsztatów byli w pierwszej kolojności przedstawiciele wyższych uczelni kształcących specjalistów medycznych Celem warsztatów było zaszczepienie idei nauczania studentów podstaw zasad bezpieczeństwa pacjenta. Przekonanie decydentów ale i dostawców nauczania o podjęciu konkretnych działan w tym kierunku.

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej odgrywa bardzo aktywną rolę w tym przedsięwzięciu. W roku 2015 podpisaliśmy ze Światową Organizacją Zdrowia umowę o współpracy w
zakresie praw do korzystania i przygotowania polskiej wersji wytycznych do kształcenia edukatorów w zakresie Patient Safety.

Przetłumaczone przez nas Curriculum zostanie wysłane do każdego z uczestników. W maju 2017 roku planowana jest Konferencja, na której wypracowany zostanie harmonogram wdrożenia materiału do nauczania problematyki bezpieczeństwa pacjentów.

 

Materiały do pobrania