Konferencja "Ubezpieczenia Życiowe na Rozwijającym się Rynku"

Organizator: PTMU
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Data: 31 marca 1999 r.

 

Komitet Naukowy

prof. Ryszard Andrzejak
Kierownik Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Zawodowych AM we Wrocławiu

prof. Eugeniusz Stroiński
Dziekan w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie

prof. Piotr Zaborowski
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie

prof. Witold Zatoński
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr Krzysztof Grzyliński

Członkowie: dr Michał Brodzki, dr Piotr Daniluk, dr Barbara Godlewska-Jurczak, dr Krzysztof Hoszowski, dr Arkadiusz Lipka, dr Jerzy Nowak, Barbara Perzyńska, dr Tadeusz Zielonka

 

Program obrad

  środa, 31 marca 1999 r.
08.30 Otwarcie Konferencji
Prezes PTMU dr Krzysztof Grzyliński
08.50 – 10.10 I Sesja
Przewodniczą: Danuta Wałcerz, prof. Ryszard Andrzejak
  prof. Witold Zatoński Zmiany w stanie zdrowia ludności Polski w ostatnich latach
  prof. Eugeniusz Stroiński Wybrane aspekty ekonomiczne underwritingu
  prof. Piotr Zaborowski Prognozowanie i szacowanie ryzyka. Ile nauki, ile sztuki?
10.30 – 12.00 II Sesja
Przewodniczą: prof. Witold Zatoński, dr Zuzanna Guzel
  dr Jurgen Becher Postęp w medycynie i jego wpływ na proces underwritingu - 80-letnie doświadczenia Munich Re
  dr Jan von Overbeck Genetyka i branża ubezpieczeniowa
  Wolfgang Wilsch Nowy system "Bonus – Malus" ERC Frankony . Nowe podejście do underwritingu ryzyka z wyboru
12.20 – 14.00 III Sesja
Przewodniczą: Prof. Piotr Zaborowski, Dr Krzysztof Hoszowski
  dr Ludwik Brodzki Analiza przyczyn zgonów i skuteczności ryzyka w ubezpieczeniach na życie
  dr Arkadiusz Lipka Analiza zdrowotnych czynników ryzyka w umowach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zarys trendów
  dr Piotr Daniluk Korzyści wynikające z prawidłowej oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie
  dr Ryszard Domański Oszustwa ubezpieczeniowe – świadczenia nienależne w aspekcie medycznym, prawnym i finansowym
  dr Tadeusz Zielonka Problematyka tajemnicy lekarskiej w działalności towarzystw ubezpieczeniowych
14:00 Zamknięcie obrad