Konferencja "Choroby Cywilizacyjne a Medycyna Ubezpieczeniowa"

Organizator: PTMU
Miejsce: Hotel Victoria Inter-Continental, ul. Królewska 11, Warszawa
Data: 12 - 13 kwietnia 2000 r.

 

Komitet Naukowy

prof. Ryszard Andrzejak
Kierownik Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Zawodowych AM we Wrocławiu

prof. Janusz Cianciara
Kierownik Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie

prof. Tomasz Pasierski
Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie

prof. Eugeniusz Stroinski
Dziekan Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowosci

prof. Piotr Zaborowski
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie

prof. Witold Zatoński
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują

Teresa Kamińska
Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

Danuta Wałcerz
Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

Jerzy Wysocki
Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr Zuzanna Guzel

Sekretarz: Barbara Perzyńska

Skarbnik: dr Jerzy Nowak

Członkowie: dr Michał Brodzki, dr Piotr Daniluk, dr Jadwiga Dąbrowicz, dr Barbara Godlewska-Jurczak, dr Krzysztof Grzyliński, dr Krzysztof Hoszowski, dr Arkadiusz Lipka, dr Jerzy Morzycki, dr Tadeusz Zielonka

 

Program obrad

  środa, 12 kwietnia 2000 r.
09.00 – 10.00 rejestracja uczestników, kawa
10.15 – 10.30 rtwarcie Konferencji
10.30 – 13.30 I Sesja – Ryzyko ubezpieczeniowe u chorych z wirusowymi zapaleniami wątroby
Przewodniczą: prof. Ryszard Andrzejak, dr Krzysztof Grzylinski, prof. Piotr Zaborowski
10.30 – 11.15 prof. Piotr Zaborowski Epidemiologia i czynniki ryzyka wirusowych zapaleń wątroby w Polsce
11.15 – 11.30 przerwa
11.30 – 12.30 prof. Robert Pokorski (General & Cologne Re, USA) Chorobowość i śmiertelność w populacji ubezpieczonych zakażonych wirusem WZW typu C – wieloletnie obserwacje
12.30 – 13.15 prof. Piotr Zaborowski (PTMU) Komentarz, dyskusja
13.15 – 15.00 obiad
15.00 – 17.30 II Sesja – Standardy medyczne w ubezpieczeniach na życie
Przewodniczą: dr Zuzanna Guzel
15.00 – 15.30 dr Imre Horvath (Hungarian Society of Life Assurance Medicine (MEBOT)) Standardy medycznej oceny w ubezpieczeniach na życie – węgierskie doświadczenia
15.30 – 17.00 Standardy usług medycznych w ubezpieczeniach na życie – propozycje PTMU (sesja panelowa)
17.00 – 17.30 dyskusja
19.00 koncert i kolacja
  czwartek, 13 kwietnia 2000 r.
08.30 – 09.00 rejestracja uczestników
09.30 – 13.30 III Sesja – Czynniki ryzyka chorob cywilizacyjnych a długość życia
Przewodniczą: dr Krzysztof Grzyliński, prof. Eugeniusz Stroinski, prof. Piotr Zaborowski
09.00 – 09.45 prof. Tomasz Pasierski Modyfikacja czynników ryzyka choroby wieńcowej i jej wpływ na rokowanie
09.45 – 10.00 dr Krzysztof Grzyliński (PTMU) komentarz, dyskusja
10.00 – 10.30 przerwa na kawę
10.30 – 11.30 dr John Evans (Scor Vie, Francja) Nowe metody diagnostyczne chorób układu krążenia
11.30 – 12.00 dr Barbara Godlewska-Jurczak (PTMU) komentarz, dyskusja
12.00 – 12.15 przerwa
12.15 – 13.00 prof. Witold Zatoński Jak długo możemy / będziemy żyć?
13.00 – 13.15 dr Zuzanna Guzel (PTMU) komentarz, dyskusja
13.15 – 13.30 prof. Piotr Zaborowski (PTMU), dr Krzysztof Grzyliński (PTMU) uwagi końcowe
  zamknięcie obrad
13.30 – 15.00 obiad
15.00 – 17.00 Walne Zgromadzenie Członków PTMU
  Nadanie dr Imre Horvath'owi tytułu Członka Honorowego PTMU