I Kongres Medycyny Ubezpieczeniowej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEECLAM)

W dniach 1 - 2 czerwca 2001 r. odbył się I Kongres Medycyny Ubezpieczeniowej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Kongres, zorganizowany wspólnie przez Węgierskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeń Życiowych (MEBOT)Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU), pod patronatem International Committee for Life Disability and Health Assurance Medicine (ICLAM) w pięknie położonej nad Balatonem miejscowości Balatonaliga, zgromadził ponad 100 delegatów, przede wszystkim z Węgier i Polski, ale także z Rumunii, Bułgarii, Austrii, Chorwacji i Kazachstanu. Tematyka dwudniowych obrad obejmowała wykłady z dziedziny ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych. Wśród wykładowców obecni byli eksperci medycyny ubezpieczeniowej o uznanym autorytecie międzynarodowym: dr R. Gill, dr S. Akermann, dr W. Munda. Polscy delegaci zaprezentowali 3 wykłady.

Jednym z najdonioślejszych osiągnięć tego Kongresu było powstanie, z inicjatywy PTMU, komitetu organizacyjnego porozumienia lekarzy ubezpieczeniowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEECLAM). Podczas pierwszego posiedzenia komitetu założycielskiego przedstawiono wstępne założenia wspólnej organizacji, której zasadniczym celem będzie współpraca i wymiana doświadczeń między lekarzami medycyny ubezpieczeniowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecny na spotkaniu dr R. Gill, prezydent ICLAM wyraził, w imieniu reprezentowanej przez siebie organizacji, merytoryczne i organizacyjne poparcie dla tej inicjatywy.

Przewodniczącym nowo powstałej organizacji został prof. J. Feher, prezes MEBOT, gospodarz obecnego kongresu. Przyjęto propozycję PTMU, aby kolejne spotkanie odbyło się w Polsce jesienią 2002 roku, a głównym jego organizatorem było PTMU. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego Konferencji oraz Prezydentem elektem CEECLAM-u wybrano dr K. Grzylińskiego, sekretarzem dr Z. Guzel.

Jesteśmy przekonani, że nowa organizacja będzie spełniać oczekiwania lekarzy z krajów naszego regionu w dążeniu do rozwoju tej specyficznej dziedziny, jaką jest medycyna ubezpieczeniowa, przyczyniać się do szerzenia rzetelnej wiedzy jak również pomagać lekarzom rozpoczynającym pracę w tej dziedzinie na nowopowstających rynkach w krajch Europy Środkowo-Wschodniej.