Konferencja "Medycyna Ubezpieczeniowa Nowego Stulecia"

Organizator: PTMU
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Data: 3 - 4 kwietnia 2001 r.

 

Komitet Naukowy

prof. Ryszard Andrzejak
Kierownik Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Zawodowych AM we Wrocławiu

prof. Tadeusz Płusa
Klinika Chorób Płuc CSK WAM w Warszawie

prof. Piotr Zaborowski
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie

prof. Witold Zatoński
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują

Danuta Wałcerz
Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

Piotr Gryza
Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

Jerzy Wysocki
Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr Krzysztof Hoszowski

Sekretarz: Barbara Perzyńska

Skarbnik: dr Jerzy Nowak

Członkowie: dr Michał Brodzki, dr Piotr Daniluk, dr Barbara Godlewska-Jurczak, dr Alina Goszczyk, dr Krzysztof Grzyliński, dr Zuzanna Guzel, dr Arkadiusz Lipka, dr Jerzy Morzycki, dr Tadeusz Zielonka

 

Program obrad

  wtorek, 3 kwietnia 2001 r.
09.00 – 10.00 rejestracja uczestników, kawa
10.00 – 10.30 otwarcie Konferencji
10.30 – 13.30 I Sesja
Przewodniczą: dr Krzysztof Grzyliński, dr Krzysztof Hoszowski, prof. Witold Zatoński
10.30 – 11.15 dr Jerzy Tyczyński (Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii, Instytutu w Warszawie) Możliwości oceny i prognozy sytuacji epidemiologicznej w populacji polskiej
11.15 – 11.30 przerwa
11.30 – 12.30 dr Phillip Smalley (Reinsurance Group of America, Incorporated) Zastosowanie w działalności ubezpieczeniowej nowych markerów sercowych stosowanych w ostrych zespołach wieńcowych
12.30 – 13.30 prof. Robert Pokorski (General & Cologne Re, USA) Kardiomiopatia przerostowa – czynniki ryzyka dla ubezpieczeń na życie
13.30 – 15.00 obiad
15.00 – 16.30 II Sesja
Przewodniczą: dr Michał Brodzki, dr Arkadiusz Lipka, prof. Piotr Zaborowski
15.00 – 15.45 prof. Andrzej Januszewicz (Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie) Czynniki wpływające na czas przeżycia u chorych z nadciśnieniem tętniczym
15.45 – 16.30 dr Altus van der Merwe (Swiss Re) Cukrzyca – aktualny stan wiedzy
19.00 uroczysta kolacja
  środa, 4 kwietnia 2001 r.
07.30 – 10.00 Śniadanie Wyborcze, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTMU
10.00 – 10.30 kawa
10.30 – 12.15 III Sesja
Przewodniczą: dr Zuzanna Guzel, dr Tadeusz Zielonka, prof. Tadeusz Płusa
10.30 – 11.15 dr Krzysztof Grzyliński (General & Cologne Re) Geograficzne i środowiskowe uwarunkowanie występowania nowotworów złośliwych w Polsce
11.15 – 12.15 dr Michael Wiechmann (GE Francona Re) Nowe aspekty diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 17.00 IV Sesja
Przewodniczą: prof. Ryszard Andrzejak, dr Jerzy Nowak
12.30 – 13.30 dr Achim Regenauer (Munich Re) Czy stać nas na dalszy postęp w medycynie? – wybrane obserwacje trendów na przykładzie choroby niedokrwiennej serca
13.30 – 15.00 obiad
15.00 – 16.30 dyskusja panelowa – Perspektywy Prywatnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce
Udział biorą: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Towarzystw Ubezpieczeniowych, Kas Chorych, Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
16.30 – 17.00 dr Zuzanna Guzel (PTMU), dr Krzysztof Grzyliński (PTMU) uwagi końcowe
  camknięcie obrad