I Międzynarodowa Konferencja CEECLAM

Organizator: CEECLAM
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Data: 12 - 14 listopada 2002 r.

 

Komitet Naukowy

prof. R. Andrzejak
Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU)

dr S. Akerman
Allianz

prof. J. Feher
Hungarian Society of Life Insurance Medicine (MEBOT)

dr A. Regenauer
Munich Re

dr R. Gill
Cologne Re

dr W. Munda
Generali

prof. T. Płusa
Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU)

 

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują

Teresa Kamińska
Prezes Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

Danuta Wałcerz
Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

Jerzy Wysocki
Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr Krzysztof Grzyliński

Ustępujący przewodniczący: prof. Janos Feher

Sekretarz: Barbara Perzyńska

Skarbnik: Barbara Perzyńska

Członkowie: dr Agnieszka Biniewicz, dr Michał Brodzki, dr Piotr Daniluk, dr Barbara Godlewska-Jurczak, dr Alina Goszczyk, dr Imre Horvath, dr Krzysztof Hoszowski, dr Arkadiusz Lipka, dr Dario Lovric, dr Jerzy Morzycki, dr Wolfgang Munda, dr Jerzy Nowak, dr Tadeusz M. Zielonka

 

Program obrad

  wtorek, 12 listopada 2002 r.
09.00 – 10.00 rejestracja uczestników, kawa / herbata
10.00 – 10.45 uroczyste otwarcie Konferencji
10.45 – 14.00 I Sesja
Progress in Medical Diagnostic Procedures
10.45 – 11.30 A. Regenauer Nowe procedury diagnostyczne - czy istnieją korzyści dla underwritingu?
11.30 – 12.15 D. Sitkiewicz Nowe, nieinwazyjne badania w praktyce medycznej
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 13.15 K. Somerville Wartość badań kardiologicznych dla procesu underwritingu
13.15 – 14.00 P. Boros Interpretacja badań funkcjonalnych w diagnostyce chorób układu oddechowego
14.00 – 15.30 obiad
15.30 – 18.00 II Sesja
Psychiatry
15.30 – 16.15 S. Akermann Underwriting w zaburzeniach psychiatrycznych
16.15 – 17.00 S. Pużyński Choroby psychiczne - klasyfikacja, niepełnosprawność, jakość życia, prognozowana długość życia
17.00 – 17.45 J. Feher Problem samobójstw w praktyce ubezpieczeniowej
20.00 koktail
  środa, 13 listopada 2002 r.
08.30 – 09.30 śniadanie
09.30 – 13.00 III Sesja
Respiratory disorders
09.30 – 10.15 W. Munda Choroby układu oddechowego w praktyce ubezpieczeniowej
10.15 – 11.00 T. Płusa Kliniczne aspekty astmy i alergii, obecne ograniczenia terapeutyczne
11.00 – 11.30 przerwa na kawę / herbatę
11.30 – 12.15 D. Górecka Epidemiologia chorób układu oddechowego w ujęciu Polski i w porównaniu do Europy Zachodniej
12.15 – 13.00 T. Zielonka Epidemiologia chorób układu oddechowego w ujęciu Polski i w porównaniu do Europy Zachodniej
13.00 – 14.30 obiad
14.30 – 18.00 IV Sesja
Workshop: Underwriting / Claims (polish language only)
14.30 – 16.00 PTMU Ocena ryzyka – warszaty z komentarzem zaproszonych ekspertów
16.00 – 16.30 przerwa
16.30 – 18.00 PTMU Roszczenia – warszaty z komentarzem zaproszonych ekspertów
  uroczysta kolacja
  czwartek, 14 listopada 2002 r.
08.30 – 09.00 Walne Zgromadzenie CEECLAM
09.00 – 09.30 kawa / herbata
09.30 – 12.45 V Sesja
Statistics in Insurance Practice
09.30 – 10.15 PTMU, MEBOT Statystyki śmiertelności w Europie - doświadczenia węgierskie, dane z Europy Zachodniej / Wschodniej
10.15 – 11.15 PTMU Statystyki śmiertelności w Polsce - doświadczenia z punktu widzenia ubezpieczyciela
11.15 – 11.30 przerwa na kawę / herbatę
11.30 – 12.00 R. Gill Zestawienie trendów w ubezpieczeniach rentowych w ujęciu międzynarodowym
12.00 – 12.45 R. Andrzejak Niepełnosprawność w Polsce
12.45 – 16.00 VI Sesja Plakatowa
12.45 – 15.00 obiad
15.00 – 16.00 zakończenie konferencji