Konferencja "Medycyna w Służbie Ubezpieczeń"

Organizator: PTMU
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Data: 23 listopada 2004 r.

 

Komitet Naukowy

prof. Ryszard Andrzejak
Kierownik Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. Tadeusz Płusa
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

prof. Wojciech Rowiński
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantologii A.M w Warszawie

 

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują

prof. Jan Monkiewicz
Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń

Jerzy Wysocki
Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: dr Krzysztof Grzyliński

Sekretarz: Barbara Perzyńska

Członkowie: dr Michał Brodzki, dr Piotr Daniluk, dr Ryszard Domański, dr Piotr Frątczak, dr Barbara Godlewska-Jurczak, dr Alina Goszczyk, dr Zuzanna Guzel, dr Arkadiusz Lipka, dr Jerzy Morzycki, dr Jerzy Nowak, dr Andrzej Zatorski, dr Tadeusz Zielonka

 

Program obrad

  wtorek, 23 listopada 2004 r.
08.30 – 09.00 rejestracja uczestników, kawa
09.00 otwarcie Konferencji
09.00 – 13.30 Sesja Naukowa
Przewodniczą: dr Krzysztof Grzyliński, dr Jerzy Nowak, dr Tadeusz Zielonka
09.00 – 09.45 prof. Wojciech Rowiński Rokowanie po przeszczepach narządów miąższowych
  dyskusja 10 minut
09.55 – 10.40 prof. Ryszard Andrzejak Stres a nadciśnienie tętnicze
  dyskusja 10 minut
10.55 – 11.15 przerwa / kawa
11.15 – 12.00 prof. Tadeusz Płusa Bioterroryzm
  dyskusja 10 minut
12.10 – 12.40 dr Piotr Daniluk Znaczenie dodatkowych badań medycznych dla określania poziomu ryzyka w ubezpieczeniach jednostkowych
  dyskusja 10 minut
12.50 – 13.30 dr Marcin Kaczor Evidence Based Medicine
13.30 – 15.00 obiad
15.00 – 17.00 Sesja Warsztatowa
Przewodniczą: dr Ryszard Domański, dr Arkadiusz Lipka, dr Andrzej Zatorski
15.00 – 16.30 prezentacja przypadków, dyskusja
16.30 – 17.00 uwagi końcowe, zamknięcie obrad
17.00 – 18.00 Walne Zgromadzenie PTMU
19.30 uroczysta kolacja