VII Ogólnopolska Konferencja PTOL i PTMU "Orzecznictwo lekarskie w zabezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniach komercyjnych"

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Miejsce: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99, Warszawa
Data: 26 – 27 czerwca 2009 r.

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Tematyka poruszana w trakcie spotkania będzie obejmować szeroki zakres zagadnień związanych z orzecznictwem lekarskim. Uczestnicy VII Konferencji będą mieli nie tylko możliwość pogłębienia i uzupełnienia wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego w trakcie zaplanowanych prezentacji, ale także okazję do mamy nadzieję owocnych dyskusji w kuluarach.

Główne tematy Konferencji, to:

  • rola orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA, MPiPS),
  • zabezpieczenie społeczne niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niepełnosprawność, niezdolność do pracy, służby, niezdolność do samodzielnej egzystencji – problemy orzecznicze,
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Niepełnosprawności – zastosowanie w orzecznictwie lekarskim,
  • orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniach komercyjnych.

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłego pobytu,
Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawują

Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Mieczysław Augustyn
Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Sławomir Piechota
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Władysław Sidorowicz
Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń

Sylwester Rypiński
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Henryk Smolarz
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Joanna Jędrzejczak
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Irena Walecka
Dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Andrzej Wiśniewski
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

Kazimierz Gilarski
Dowódca Garnizonu Warszawa

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska

prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski

prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski

prof. dr hab. med. Ludmiła Waszkiewicz

prof. dr hab. med. Zygmunt Stęplewski

dr hab. med. Dionizy Bilski

 

Komitet Organizacyjny

Beata Zub-Karpik, Robert Staniszewski, Dariusz Lachman, Robert Witek, Wacław Żukowski, Piotr Daniluk

 

Program obrad

  piątek, 26 czerwca 2009 r.
11.00 – 11.30 otwarcie konferencji
11.30 – 12.00 Sesja Plenarna
30 min. Gertruda Uścińska Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Problemy dotyczące świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych
12.00 – 13.00 Sesja I
20 min. Mieczysław Augustyn Orzecznictwo o niesamodzielności w systemie zabezpieczenia społecznego osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
20 min. Anna Wilmowska Stan zdrowia ludności Polski. Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji
20 min. Piotr Błędowski Opieka długoterminowa. Stan obecny i proponowane zmiany
13.00 – 13.45 obiad
13.45 – 14.45 Sesja II
20 min. Leszek Sikorski Implementacja ICF w Polsce. Aktualna sytuacja i perspektywy
20 min. Dionizy Bilski, Anna Wilmowska, Elżbieta Bobiatyńska, Zofia Gronowska Próba zastosowania ICF do pomiaru niepełnosprawności
20 min. Jacek Skrzyński Czynniki rokownicze w orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Problemy z kodowaniem wg ICF
14.45 – 16.00 Sesja III
15 min. Jerzy T. Marcinkowski Trudności w opiniowaniu sądowo-lekarskim w przypadkach zespołów bólowych kręgosłupa w kontekście wypadków przy pracy
15 min. Robert Staniszewski Spojrzenie lekarza orzecznika na astmę oskrzelową
15 min. Jerzy T. Marcinkowski Trudności w opiniowaniu sadowo-lekarskim w przypadkach stresu psychicznego w kontekście wypadków przy pracy
15 min. Paweł Rościszewski Niezdolność do pracy u osób z niedokrwieniem kończyn dolnych
15 min. Jerzy T. Marcinkowski, Aneta Klimberg Przypadki pozwów sądowych o odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu w następstwie promieniowania elektromagnetycznego z masztów telefonii komórkowej
16.00 – 16.15 przerwa kawowa
16.15 – 17.45 Sesja IV
10 min. Krzysztof Grzyliński Wprowadzenie
15 min. Piotr Daniluk Podstawowe odrębności w orzekaniu dla potrzeb ubezpieczeń komercyjnych
20 min. Ryszard Domański Wybrane aspekty nazewnictwa i definicji zjawisk i zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
20 min. Ryszard Domański Standaryzacja orzecznictwa w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
20 min. Michał Brodzki Wstępne wyniki stosowania nowego protokołu lekarskiego badania orzeczniczego do oceny skutków urazów kończyn dolnych
10 min. dyskusja
19.30 spotkanie towarzyskie
  sobota, 27 czerwca 2009 r.
09.00 – 10.00 Sesja V
15 min. Tomasz Zyss, Andrzej Zięba Specyfika badania psychiatrycznego w orzecznictwie rentowym
15 min. Tomasz Zyss, Andrzej Zięba Orzekanie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z przyczyn psychiatrycznych
15 min. Jerzy Pobocha Najczęstsze błędy w orzekaniu i opiniowaniu w psychiatrii
15 min. Ewa Zięba-Rydzyk, Agnieszka Karpiel Diagnostyka i terapia zaburzeń psychosomatycznych
10.00 – 10.45 Sesja VI
25 min. Stanisława Golinowska Definiowanie niepełnosprawności, niezdolności do pracy, służby i niesamodzielności w różnych systemach orzecznictwa
20 min. Dionizy Bilski Czy istnieje potrzeba zmiany ustawy o emeryturach i rentach z 17.12.1998 r. w części dotyczącej orzecznictwa lekarskiego i dlaczego?
10.45 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.45 Sesja VI – warsztaty
Prowadzą: Ryszard Domański, Wojciech Wynimko
20 min. Elżbieta Tatar Ocena neurologicznych konsekwencji urazów
  dyskusja
20 min. Wojciech Wynimko Nieszczęśliwy wypadek a wypadek przy pracy – rozbieżności definicji i zróżnicowanie zakresu odpowiedzialności – omówienie na wybranych przykładach
  dyskusja
30 min. Dominik Sikorski Zastosowanie standardów orzekania według tabel ZUS oraz PIU/PTMU w pracy lekarza biegłego sądowego
  dyskusja
12.45 – 13.00 podsumowanie i zamknięcie konferencji