I Ogólnopolska Konferencja PTMU oraz Medford Healthcare Solutions "Health MEEX.2009/2010"

Organizator: PTMU
Miejsce: Hotel Mercure Fryderyk Chopin, al. Jana Pawła II 22, Warszawa
Data: 17 marca 2010 r.

 

Patronem Konferencji jest Polska Izba Ubezpieczeń. Planujemy obecność do 150 uczestników, w tym zaproszeni goście – kluczowe osoby na rynku zdrowotnym.

Celem konferencji jest przedstawienie głównych wydarzeń na rynku medycznym w ubiegłym roku i zaprezentowanie perspektyw rozwoju w kolejnych latach.

W programie konferencji przedstawione zostaną m.in.:

  • najbardziej interesujące wydarzenia na polskim rynku medycznym w obszarze działalności towarzystw ubezpieczeniowych, w sektorze publicznym i komercyjnym;
  • propozycje towarzystw ubezpieczeniowych dotyczące dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych;
  • zagadnienia dobrowolnych ubezpieczeń leczenia szpitalnego;
  • doświadczenia z projektów sektora publicznego;
  • doświadczenia pierwszego komercyjnego szpitala na rynku stołecznym – Szpital Medicover i zasady współpracy z branżą ubezpieczeniową;
  • prezentacja perspektyw rynku na rok 2010 z punktu widzenia zarówno płatnika publicznego jak i niepublicznego.

Podczas obrad Konferencji planujemy dwa panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych ekspertów, podczas których dokonana zostanie ocena najważniejszych wydarzeń na polskim rynku medycznym, oraz omówione plany działań w sektorze ochrony zdrowia, potrzeby i oczekiwania w tym zakresie.

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy jako wykładowców i panelistów prezesów i członków zarządów największych towarzystw ubezpieczeniowych, firm medycznych, reprezentantów Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, wybitnych ekspertów polskiego i międzynarodowego rynku medycznego.

 

Program obrad

  środa, 17 marca 2010 r.
9.00 – 9.15 otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i przedstawienie organizatorów
9.15 – 10.00 Polska i świat – wydarzenia roku 2009
  Najważniesze wydarzenia ostatnich lat na rynku medycznym w Polsce, Europie i na świecie
Rynek usług medycznych na przełomie 2009/2010. Sukcesy i porażki; inicjatywy i ich realizacja, wyzwania i bariery. Czy rynek komercyjny nadal rośnie? W jakim kierunku zmieniają się systemy zdrowotne? Jakie inicjatywy są podejmowane i dlaczego? Co dla zarządzających służbą zdrowia stanowi kluczowe wyzwanie? Najważniejsze wydarzenia w Polsce: rynek publiczny, sektor prywatny, ubezpieczenia zdrowotne, inne. Co znaczącego wydarzyło się w ciągu ostatnich lat w Europie i na świecie.
10.00 – 14.30 Główne wydarzenia roku 2009
  Jednorodne grupy pacjentów – doświadczenia i perspektywy po roku od wprowadzenia
Czy było warto wprowadzać JGP? Jakie są pierwsze doświadczenia, co trzeba będzie zmienić lub poprawić? Czy dalszy rozwój będzie ewolucyjny czy też należy spodziewać się radykalnych zmian? Czy wprowadzenie JGP należy uznać za próbę udaną czy nieudaną? Co w funkcjonowaniu szpitali zmieniło się po wprowadzeniu jednorodnych grup?
  Szpital Medicover – jaka będzie przyszłość prywatnych szpitali?
Doświadczenia i wyzwania związane z inwestycją szpitalną. Czy łatwo jest w Polsce zbudować komercyjny szpital? Z jakimi wyzwaniami należało się uporać? Jak wyglądają dalsze perspektywy przedsięwzięcia szpitalnego? Czy na rynku warszawskim jest miejsce na duży szpital komercyjny? Czy będzie miejsce na kolejne? Największe sukcesy i najdotkliwsze niepowodzenia. Kto będzie klientem szpitala – miejsce towarzystw ubezpieczeniowych i sektora publicznego?
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
  Ubezpieczenia szpitalne – zwiastun nowych czasów?
Na czym polegają ubezpieczenia szpitalne? Doświadczenia zakładów ubezpieczeń w zakresie oferowania ubezpieczeń szpitalnych. Jak duży jest popyt na produkty ubezpieczeniowe dający lepszy dostęp i wyższy standard opieki szpitalnej? Dlaczego warto je kupować, na czym polega wartość dla klienta? Czy produkty szpitalne będą motorem dalszego wzrostu rynku?
  Zmiany narynku świadczeniodawców – konsolidacja rynku, inwestycje kapitałowe, rozwój
Jak zmieniał się rynek świadczeniodawców niepubllicznych. Konsolidacja rynku ambulatoryjnego (Luxmed, Medicover ) i szpitalnego (EMC, inni). Inwestycje szpitalne – realizowane i zapowiadane. Żródła finansowania – venture capital i giełda.
  Najważniejsze wydarzenia rynku medycznego – punkty widzenia
Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i osób zaproszonych.
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 17.00 Perspektywy rozwoju 2010+
  Plany Ministerstwa Zdrowia na rok 2010 – mniej pieniędzy, ale więcej zmian?
Plany Ministerstwa Zdrowia na rok 2010. Jakich głównych inicjatyw można się spodziewać m.in. w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych, zmian strukturalnych, poltyki lekowej. Co i kiedy zmieni się w funkcjonowaniu NFZ? Jak rok wyborczy wpłynie na kluczowe decyzje? Czy możliwy jest długofalowy program zmian?
  Reforma służby zdrowia, dostęp płatników prywatnych – co dalej?
Dlaczego w Polsce potrzebne są zmiany systemowe? Cel ewentualnych zmian. Dotychczasowe inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, projekt branży ubezpieczeniowej, inne projekty strukturalne. Co da się ocalić z istniejących koncepcji? Oczekiwania i nadzieje sektora niepublicznego. Możliwe scenariusze dalszych działań.
  Ubezpieczenia zdrowotne – co przygotowują ubezpieczyciele?
Czym zaskoczy nas branża ubezpieczeniowa? Co stanowić będzie o przewagach konkurencyjnych ubezpieczeń zdrowotnych? Czy możemy liczyć na skokowy wzrost liczby ubezpieczonych? Czy rok 2010 będzie rokiem inwestycji? Jakie nowe produkty i rozwiązania znajdą się w ofercie ubezpieczeniowej?
  Podsumowanie – Jak będzie wyglądał rok 2010 na rynku medycznym?
Czy będziemy więcej wydawać z własnej kieszeni? Czy powstaną sieci szpitali? Czy na rynek polski wejdzie nowy kapitał? Jaki będzie motyw przewodni działań na rynku komercyjnym? Co będzie wydarzeniem roku 2010 prywatnej służby zdrowia?
  Co przyniosą najbliższe lata w sektorze ochrony zdrowia? – Plany, potrzeby, oczekiwania
Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców i osób zaproszonych.
17.00 – 17.10 zamknięcie Konferencji