Konferencja "Szkody osobowe z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej - problemy, kierunki zmian, nowe standardy obsługi"

Organizator: PTMU
Miejsce: The Westin Warsaw Hotel, al. Jana Pawła II, Warszawa
Data: 25 listopada 2010 r.

 

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością mam zaszczyt powitać Państwa na kolejnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej. Cieszę się bardzo, że tematyka konferencji – „Szkody osobowe z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej – problemy, kierunki zmian, nowe standardy obsługi” wywołała tak pozytywny odbiór w środowisku i umożliwiła tym samym spotkanie jego przedstawicieli – od Polskiej Izby Ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego poprzez Towarzystwa Ubezpieczeniowe do przedstawicieli Sądów Okręgowych, Zakładów Medycyny Sądowej, Kancelarii Prawnych, lekarzy i przedstawicieli sektora medycznego. Potwierdziła tym samym tezę, postawioną na forum naszego Towarzystwa, o potrzebie szerokiej współpracy i współdziałania w prowadzeniu spraw poszkodowanych w zakresie ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Stale rosnący udział szkód osobowych i zmieniające się realia rynkowe powodują konieczność wypracowywania nowych standardów rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom klientów, a jednocześnie poprawiających bezpieczeństwo finansowe produktów i w efekcie zapobiegających radykalnym wzrostom składek w tych ubezpieczeniach.

Ufam, że nasze spotkanie umożliwi merytoryczną i konstruktywną wymianę poglądów dotyczących tego niezwykle istotnego dla sektora ubezpieczeniowego zagadnienia. Mam nadzieję, że nasza Konferencja zapoczątkuje szereg wspólnych działań prowadzonych przez jej uczestników, w szczególności związanych z profesjonalnym i obiektywnym prowadzeniem procesu obsługi szkód osobowych z perspektywy medyczno-ubezpieczeniowej.

Życzę Państwu owocnych obrad i stymulujących dyskusji!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Piotr Daniluk
Wiceprezes PTMU

 

Informacja wstępna

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, od początku swojej działalności, od roku 1998, niezmiennie służy swoim doświadczeniem i ekspertyzą we wszystkich obszarach ubezpieczeń, w których konieczna jest wiedza medyczno – ubezpieczeniowa. Od kilku lat obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku szkód, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownie wzrastającego udziału szkód osobowych. W aspekcie stale wzrastającego poziomu roszczeniowości społeczeństwa i nie zawsze odpowiedniego sposobu opiniowania tego rodzaju przypadków przez ubezpieczycieli opisywane zmiany mogą niekorzystnie wpływać na wyniki techniczne ubezpieczeń i rentowność poszczególnych linii biznesowych.

Z myślą o tym organizujemy kolejną Konferencję Naukową pt. „Szkody osobowe z ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej – problemy, kierunki zmian, nowe standardy obsługi”. Konferencja odbędzie się w czwartek, 25 listopada 2010 r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Do udziału zaprosiliśmy renomowanych wykładowców, przedstawicieli świata medycznego, medyczno ubezpieczeniowego, biegłych sądowych. Z uwagi na problematykę Konferencji w spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Towarzystw Ubezpieczeniowych – wiodących na rynku ubezpieczeń OC.

 

Do pobrania

 

Program obrad

  czwartek, 25 listopada 2010 r.
09.00 – 09.30 rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 otwarcie Konferencji
  powitanie uczestników
dr Piotr Daniluk (PTMU)
  słowo wstępne Partnerów Konferencji i Organizatora
Elżbieta Wanat-Połeć (UFG)
Grzegorz Prądzyński (PIU)
Krzysztof Grzyliński (PTMU)
09.45 – 11.45 Sesja I
Przewodniczący: Krzysztof Grzyliński
Magdalena Barcicka, Piotr Daniluk, Ewa Jezierewska
09.45 – 10.15 Magdalena Barcicka (Wiceprezes UFG) Znaczenie standardów oceny poszkodowanych po wypadkach komunikacyjnych z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
10.15 – 10.45 dr Piotr Daniluk (PTMU) Ewolucja rynku roszczeń w Polsce na tle innych państw UE. Trendy, perspektywy rozwoju
10.45 – 11.15 dr Krzysztof Grzyliński (Gen Re Warsaw) Rehabilitacja chorych i poszkodowanych po wypadkach. W jaki sposób robi się to w Europie?
11.15 – 11.45 Ewa Jezierewska (Dyrektor Biura Prawnego Spółek Grupy Ergo Hestia) Ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeniowym – zagrożenia i korzyści dla stron
11.45 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 13.45 Sesja II
Przewodniczący: Piotr Daniluk
Andrzej Mioduszewski, Grzegorz Teresiński
12.15 – 13.15 dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład i Katedra Medycyny Sądowej) Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych – zakres obrażeń ciała w zależności od okoliczności wypadku
13.15 – 13.45 dr n. med. Andrzej Mioduszewski (Ortopedika Warszawa) Uraz biczowy kręgosłupa – w jaki sposób wyznaczyć granicę pomiędzy obiektywnym określeniem poziomu utraty zdrowia a skargami zgłaszanymi przez poszkodowanego?
13.45 – 15.15 obiad
15.15 – 18.00 Sesja III
Przewodniczący: Waldemar Truszkiewicz
Witold Dudziński, Jerzy Pobocha, Dorota Powała
15.15 – 15.45 dr n. med. Jerzy Pobocha (Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej) Opiniowanie psychiatryczne poszkodowanych w wypadkach drogowych
15.45 – 16.15 dr n. med. Witold Dudziński (RehaSport Clinic) Nowe metody oceny upośledzenia funkcji organizmu u chorych po urazach
16.15 – 16.45 przerwa kawowa
16.45 – 17.15 dr Waldemar Truszkiewicz (PTMU) Problemy związane z obiektywną oceną zakresu uszkodzeń ciała poszkodowanego pozostającego w adekwatnym związku z wypadkiem. Propozycja nowych standardów oceny
17.15 – 17.30 dr Dorota Powała (PZU SA) Propozycje sposobu oceny potrzeb i zakresu opieki nad poszkodowanym po urazie komunikacyjnym
17.30 – 18.00 panel dyskusyjny, podsumowanie
uczestnicy
Magdalena Barcicka – Wiceprezes UFG
prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent – Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Łodzi
Ewa Jezierewska – Dyrektor Biur Prawnych Towarzystw Ubezpieczeniowych Ergo Hestia
Danuta Gołaszewska – Dyrektor Zarządzający d/s Likwidacji Szkód Osobowych Allianz Polska
dr Waldemar Truszkiewicz – Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
Andrzej Wasilewski – Dyrektor Centrum Operacyjnego Likwidacji Szkód Grupy PZU, Reprezentant Sadu Okręgowego Warszawa-Praga
moderator
dr Piotr Daniluk – Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
18.00 koktajl pożegnalny