Sympozjum "Czyste ręce ratują życie"

Organizator: Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
Miejsce: Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa
Data: 9 maja 2017 r.

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej było współorganizatorem sympozjum zatytułowanego „Czyste ręce ratują życie”, które odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) 9 maja 2017 r.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia, jak higiena rąk w kontekście zakażeń szpitalnych, rozprzestrzenianie drobnoustrojów wieloopornych, a także antybiotykoterapia i istotność szczepień prewencyjnych. Powyższe tematy były omawiane także w kontekście udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz nauczania przyszłych pracowników służby zdrowia na poziomie uniwersyteckim.

Konferencja została objęta patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wśród organizatorów poza PTMU znalazły się: Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej było reprezentowane przez pana dr. Piotra Daniluka.

 

Więcej informacji: