Dokumentacja i informacja medyczna - istotny problem medyczny, prawny, finansowy

Prosimy o uzupełnienie Ankiety Satysfakcji znajdującej się na poniżej.

1. * Czy Pana/Pani zdaniem Konferencja spełniła Państwa oczekiwania?
 
2. * Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji Konferencji?
 
3. * Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny Konferencji?
 
4. * Czy uczestnictwo w Konferencji wzbogaciło Pani/Pana wiedzę?
 
5. * Proszę ocenić wystąpienia poszczególnych wykładowców według następujących kryteriów:
- sposób, sprawność organizacji wykładu
- przygotowanie merytoryczne wykładowcy
- stopień spełnienia Pani/Pana oczekiwań co do treści zajęć
- stopień poszerzenia Pani/Pana wiedzy
- możliwość wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy, umiejętności w pracy
Dr Małgorzata Serwach - Dokumentacja medyczna - prowadzenie, przechowywanie, udostępnianie
Dr Małgorzata Lipowska, ZUS - Ocena funkcjonalnej sprawności organizmu, a rzeczywistość dokumentacji medycznej w systemie ochrony zdrowia
Dr n. med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek - Dokumentacja medyczna a proces przed sądem lekarskim
Dr Waldemar Truszkiewicz, PZU SA - Przykłady roszczeń pacjentów - charakterystyka roszczeń i rola dokumentacji
Dr Waldemar Truszkiewicz, PTMU - Oszustwa ubezpieczeniowe z wykorzystaniem dokumentacji medycznej - problem społeczny
Dr Piotr Frątczak, PTMU - Informacja medyczna przy zawarciu polisy na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia
Dr Ryszard Domański, PTMU - Rola informacji medycznej w procesie likwidacji szkody, szczególnie z obowiązkowych ubezpieczeń OC
Kom. Wojciech Pawlak, KGP - Proces karny przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa - dokumentacja medyczna, jako dowód w toczącym się postępowaniu
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent, ZMS Łódź - Przypadek błędu medycznego - analiza dokumentacji z punktu widzenia medyka sądowego
6. * Czy ma Pan/Pani uwagi dotyczące Konferencji?
7. Jaka wg Pani/Pana interesująca problematyka powinna zostać poruszona przy kolejnych aktywnościach naukowych PTMU (konferencje, studia podyplomowe, itp.)?
   
Przepisz kod z poniższego obrazka:

captcha
   

 

 

Materiały z konferencji

Zapraszamy również do pobrania materiałów z konferencji: