Spotkanie robocze EUMASS

W dniach 23 - 24 września 2016 odbyło się spotkanie robocze EUMASS. Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej było wspołorganizatorem pierwszego dnia spotkania. Członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni przez PTMU goście przygotowali dwie sesje naukowe.

Pierwsza dotyczyła zagadnień związanych z komunikacją pomiędzy lekarzem a pacjentem z punktu widzenia medycyny ubezpieczeniowej. W sesji tej wystąpili prof. Tomasz Pasierski, dr Piotr Daniluk, dr Paulina Barnaś.

W drugiej części spotkania p. Dyrektor Grażyna Hart, Naczelny Lekarz ZUS przedstawiła aktualny stan wdrożenia e-zwolnień w Polsce.

W końcowej części spotkania dr Krzysztof Grzyliński i prof. Jarosław Berendt omówili nowe narzędzia wspomagające lekarza orzecznika, w szczególności innowacyjny system oceny rozmiaru szkody osobowej opracowany przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminalistyki, system HBT (Human Body Trauma Index).

Prezentacje przygotowane przez PTMU spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

W dniu 24 września odbyło sie spotkanie Komitetu EUMASS (EUMASS Council), w którym PTMU reprezentowane było przez dr Piotra Daniluka.

 

Materiały do pobrania