Przyjęcie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej w poczet członków organizacji EUMASS

EUMASSW dniu 18 października 2015 r. Zarząd EUMASS jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej w poczet członków organizacji. EUMASS to organizacja skupiająca lekarzy orzeczników działających przede wszystkim dla potrzeb sektora społecznego. Zaproszenie na do uczestnictwa otrzymaliśmy na wniosek dr Grażyny Hart, Naczelnego Lekarza ZUS.

Do EUMASS mogą wstępować organizacje, które delegują do udziału w regularnych spotkaniach swojego reprezentanta krajowego. ZUS jest członkiem w/wym. organizacji, dr Hart jest reprezentantem Polski.

Spotkania członków, reprezentantów krajowych odbywają się regularnie trzy razy w roku, zarówno w Brukseli (siedzibie władz towarzystwa) jak i w innych miastach europejskich.

EUMASS organizuje co dwa lata międzynarodową konferencję naukową otwartą dla wszystkich chętnych lekarzy. Następna, XXI Konferencja EUMASS zaplanowana jest w dniach 9-11.06.2016 r. w Ljubljanie.

Przezentacja PTMU miała miejsce w Pradze w czerwcu bieżącego roku. Przygotowaliśmy i przedstawiliśmy prezentację poświęconą historii, celom statutowym i zrealizowanym projektom oraz planowanym do realizacji aktywnościom naszego Towarzystwa. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem z uwagi na szeroki zakres działań i dużą aktywność PTMU. Nawiązaliśmy kontakty z kluczowymi osobami w EUMASS, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego Prezesa, dr Gerta Lindegera.

Na spotkaniu w Norymberdze, w październiku 2015 r., Zarząd EUMASS podjął decyzję o przyjęciu PTMU w poczet pełnoprawnych członków organizacji.

Nasze plany po przyjęciu do EUMASS to aktywne zaangażowanie się wspólnie z ZUS w organizację spotkania Zarządu i reprezentantów krajowych w Warszawie (we wrześniu 2016 r.) oraz wygłoszenie wykładu na Kongresie w Ljubljanie (w czerwcu 2016 r.).

 

Materiały do pobrania

 

<< powrót do listy aktualności